11.4. Coffee Stain (Kávová škvrna)

11.4.1. Prehľad

Obrázok 17.222. Príklad na filter Coffee Stain (Kávová škvrna)

Príklad na filter Coffee Stain (Kávová škvrna)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Coffee Stain (Kávová škvrna)

Aplikovaný filter Coffee Stain (Kávová škvrna)


Pomocou tohto filtra do obrázka pridáte reálne vyzerajúce škvrny po vyliatej káve.

Každá škvrna je vytvorená na vlastnej vrstve. Škvrny sú po obrázku rozmiestnené náhodne (hranica posunutej vrchnej vrstvy je viditeľná). Po aplikácii filtra môžete škvrny jednoducho upraviť, alebo vytvoriť ďalšie (ak filter aplikujete znovu).

11.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Coffee Stain (Kávová škvrna).

11.4.3. Voľby

Obrázok 17.223. Voľby Coffee Stain (Kávová škvrna)

Voľby Coffee Stain (Kávová škvrna)

Stains (Škvrny)

Počet kávových škvŕn (1-10).

Darken only (Len stmavenie)

Keďže každá škvrna je vytvorená na vlastnej vrstve, všetky vrstvy musia byť zlúčené dokopy. Ak je táto voľba označená, relevantný režim vrstvy je nastavený na Darken only (Len stmavenie). V ostatných prípadoch je režim nastavený na Normal (Normálny).

Režim vrstvy určuje, ako budú pixly vrstvy kombinované. V Normálnom režime každá škvrna prekrýva pixly nižšie umiestnenej vrstvy. Ak je režim vrstvy nastavený na Darken only (Len stmavenie), kávové škvrny prekrývajú zodpovedajúce pixly nižšie uloženej vrstvy len ak sú tieto pixly svetlejšie.