11.3. Add Border (Pridať okraj)

11.3.1. Prehľad

Obrázok 17.219. Príklad na filter Add Border (Pridať okraj)

Príklad na filter Add Border (Pridať okraj)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Add Border (Pridať okraj)

Pridaný okraj


Tento filter urobí to, čo má v názve: k obrázku pridá okraj. Farbu aj hrúbku okraja môžete nastaviť. Všetky štyri okraje majú rôzne tieňovanie. Obrázok tým získa dojem vyvýšenia.

Rozmery obrázka sa zväčšia o veľkosť okraja. Samotný obrázok sa nezmení.

11.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Add Border (Pridať okraj).

11.3.3. Voľby

Obrázok 17.220. Voľby filtra Add Border (Pridať okraj)

Voľby filtra Add Border (Pridať okraj)

Border X size (Veľkosť okraja X), Border Y size (Veľkosť okraja Y)

Na tomto mieste môžete nastaviť hrúbku okraja v pixloch. Veľkosť X (ľavý a pravý okraj) a Y veľkosť (horný a spodný okraj) môže byť odlišná. Maximum predstavuje 250 pixlov.

Border color (Farba okraja)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg v ktorom môžete zvoliť priemernú farbu okraja (viď. nižšie, Delta value on color (Delta hodnota farby)).

Delta value on color (Delta hodnota farby)

Touto voľbou môžete nastaviť rôzne tieňovanie okrajov a tak vytvoriť dojem obrázka vznášajúceho sa nad podkladom. Aktuálna farba okraja sa vypočíta z priemeru Farby okraja [15] pre každú zložku (R, G, B) nasledovne (výsledné hodnoty nižšie ako 0 sú nastavené na 0, hodnoty vyššie ako 255 sú nastavené na 255):

  • Vrchný tieň = Farba okraja + Delta

  • Pravý tieň = Farba okraja - ½ Delta

  • Spodný tieň = Farba okraja - Delta

  • Ľavý tieň = Farba okraja + ½ Delta

Obrázok 17.221. Príklad na hodnotu Delta

Príklad na hodnotu Delta

Filter Add Border (Pridať okraj) aplikovaný s hodnotou Delta na 25, potom 75, 125, 175 a 225.


Príklad: počiatočná farba je modrá (38,31,207), prednastavená delta sa rovná 25. Tiene okrajov sú nasledovné: vrchný: (38,31,207) + (25,25,25) = (63,56,232), pravý: (38,31,207) + (-13,-13,-13) = (25,18,194), atď.[15] Viď. typy obrázkov alebo RGB .