11.6. Old Photo (Stará fotografia)

11.6.1. Prehľad

Obrázok 17.230. Príklad na filter Old Photo (Stará fotografia)

Príklad na filter Old Photo (Stará fotografia)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Old Photo (Stará fotografia)

Aplikovaný filter Old Photo (Stará fotografia)


Týmto filtrom vytvoríte obrázok, ktorý vyzerá ako stará fotografia: vyblednutá, s neostrým okrajom, tónovaná dohneda a so škvrnami.

11.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Old Photo (Stará fotografia).

11.6.3. Voľby

Obrázok 17.231. Voľby filtra Old Photo (Stará fotografia)

Voľby filtra Old Photo (Stará fotografia)

Defocus (Rozostrenie)

Ak je voľba označená, na obrázok bude aplikované Gaussovo rozostrenie (Gaussian blur).

Obrázok 17.232. Príklad na voľbu Defocus

Príklad na voľbu Defocus (Rozostrenie)

Voľba Defocus (Rozostrenie) aktivovaná

Príklad na voľbu Defocus (Rozostrenie)

Voľba Defocus (Rozostrenie) zakázaná


Border Size (Veľkosť okraja)

Ak veľkosť okraja bude > 0, na obrázok bude aplikovaný filter Fuzzy Border (Neostrý okraj). Obrázok tak získa biely, nerovný okraj.

Sepia (Sépia)

Ak je voľba označená, filter vytvorí efekt starej, tradičnej čierno-bielej fotografie, tónovanej sépiovo hnedou.[16] Filter pri tvorbe efektu najprv obrázok odfarbí, zníži jas a kontrast a upraví farebné vyváženie. [17]

Mottle (Škvrnka)

Ak túto voľbu označíte, do obrázka pridáte škvrny.

Obrázok 17.233. Príklad na voľbu Mottle (Škvrnka)

Príklad na voľbu Mottle (Škvrnka)

Jednoduchý biely obrázok so škvrnami (bez aplikovaných efektov Defocus (Rozostrenie) alebo Sepia (Sépia))


Work on copy (Pracovať s kópiou)

Ak je voľba označená, filter vytvorí nové okno obsahujúce kópiu obrázka a účinkuje na nej. Pôvodný obrázok ostane nezmenený.