3.8. Sharpen (Doostriť)

3.8.1. Prehľad

Väčšina digitalizovaných obrázkov si vyžaduje opravy ostrosti. Je to spôsobené digitalizačným procesom, ktorý musí prerušiť plynulé farebné prechody. Prerušenie nastáva v bodoch, kde sa farby od seba jemne odlišujú: prvky s nižšou vzorkovacou frekvenciou sa spriemerujú ako jedna, uniformná farba. Tým sa ostré hranice trochu rozostria. Podobný jav sa dá pozorovať aj pri tlači farebných bodov na papieri.

Filter Sharpen (Doostriť) zdôrazňuje hrany, ale aj šum alebo vady obrázka. Šum môže pridávať aj do plynulých farebných prechodov ako sú obloha alebo vodná hladina. Tento filter svojim spôsobom predstavuje konkurenciu filtru Unsharp Mask (Rozostriť masku), ktorý je síce zložitejší, ale pomocou ktorého dosiahnete realistickejšie výsledky.

Obrázok 17.29. Príklad na filter Sharpen (Doostriť)

Príklad na filter Sharpen (Doostriť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Sharpen (Doostriť)

Použitie filtra Sharpen (Doostriť)


3.8.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Sharpen (Doostriť).

3.8.3. Voľby

Obrázok 17.30. Voľby filtra Sharpen (Doostriť)

Voľby filtra Sharpen (Doostriť)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Sharpness (Ostrosť)

Pomocou posuvníka a vstupného poľa môžete nastaviť ostrosť v rozmedzí hodnôt 1-99 a výsledok posúdiť priamo v náhľade. Zvyšovaním ostrosti môžete do obrázka pridávať vady a šum viditeľný najmä v oblastiach farebných prechodov.