3.7. Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

3.7.1. Prehľad

Obrázok 17.27. Príklad na filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

Príklad na filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

Aplikovaný filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)


Účelom tohto filtra je, ako názov napovedá, odstrániť z obrázka červené oči. Pred samotnou aplikáciou filtra Red Eye Removal najprv musíte použiť výber (laso alebo eliptický výber) a vytvoriť hranicu okolo červenej zrenice oka. Až potom môžete filter použiť. Ak tento výber nevytvoríte, filter zobrazí hlášku: Manually selecting the eyes may improve the results (t. j. Manuálny výber očí môže výsledok vylepšiť).

3.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí).

3.7.3. Voľby

Obrázok 17.28. Voľby pre filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

Voľby pre filter Red Eye Removal (Odstránenie efektu červených očí)

Preview (Náhľad)

Označením voľby Preview (Náhľad) úpravy vidíte v náhľade v reálnom čase. Najlepšiu hodnotu prahu (threshold) môžete zvoliť podľa toho, čo vidíte v náhľade.

Threshold (Prah)

Presúvaním posuvníka pre prah získate rôzne výsledky.