2.6. Pixelise (Pixelizovať)

2.6.1. Prehľad

Obrázok 17.16. Príklad na filter Pixelize (Pixelizovať)

Príklad na filter Pixelize (Pixelizovať)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Pixelize (Pixelizovať)

Aplikovaný filter Pixelize (Pixelizovať)


Filtrom Pixelize (Pixelizovať) získate obrázok s veľkými farebnými blokmi. Efekt je podobný tomu, aký vidíte v televízii pri rozmazaní tváre kriminálnikov počas súdneho pojednávania. Filter bol použitý aj pri efekte Abraham Lincoln: viď. [BACH04].

2.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Blur (Rozostrenie)Pixelise (Pixelizovať)

2.6.3. Voľby

Obrázok 17.17. Voľby pre filter Pixelize (Pixelizovať)

Voľby pre filter Pixelize (Pixelizovať)

Pixel width (Šírka bodu), Pixel height (Výška bodu)

Pomocou tejto voľby môžete bloku nastaviť šírku a výšku.

Výška a šírka je v štandardnom nastavení spriahnutá. Znázorňuje to spojený symbol reťaze nachádzajúci sa vedľa vstupných polí. Ak chcete šírku a výšku nastaviť osobitne, kliknite na symbol reťaze. Tým zrušíte vzájomné prepojenie oboch parametrov.

V rozbaľovacom zozname môžete zmeniť predvolené jednotky.