2.7. Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

2.7.1. Prehľad

Obrázok 17.18. Príklad na filter Tileable (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

Príklad na filter Tileable (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Tileable (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

Aplikovaný filter Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)


Týmto nástrojom zjemníte dojem dlaždicovitosti pri obrázkoch, ktorých pozadie je tvorené opakovaním sa jedného obrázku. Filter rozmaže a zjemní hrany obrázkov, ktoré ležia jeden vedľa druhého.

Tip Tip

Ak takto chcete upravovať iba hranice obrázkov, filter nemôžete použiť na celý obrázok. Riešenie, ako dosiahnuť želaný výsledok, je nasledovné:

  1. Duplikujte vrstvu (Layer (Vrstva)Duplicate Layer (Duplikovať vrstvu)) a pracujte na tejto novej kópii.

  2. Na túto vrstvu použite filter Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie) s polomerom 20 pixlov.

  3. Vyberte všetko (Ctrl+A) a výber zmenšite (Selection (Výber)Shrink (Zmrštiť)). Takto vytvoríte hranicu s požadovanou šírkou.

  4. Okraj výberu zjemnite výberom položiek Selection (Výber)Feather (Zaoblenie hrán).

  5. Výber vymažte pomocou klávesovej skratky Ctrl+K.

  6. Vrstvy zlúčte výberom položiek Layer (Vrstva)Merge down (Zlúčiť s nižšou).

2.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Blur (Rozostrenie)Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie).

2.7.3. Voľby

Obrázok 17.19. Voľby filtra Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

Voľby filtra Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)

Radius (Polomer)

Čím vyššia je hodnota polomera, tým väčšie je rozostrenie. Výberom volieb Horizontal (Vodorovne) a Vertical (Zvisle) určíte, ako sa bude filter aplikovať na vodorovný a zvislý okraj dlaždice.

Blur vertically (Rozmazať zvisle), Blur horizontally (Rozmazať vodorovne)

Tieto voľby obsahujú vysvetlenie už v samotnom pomenovaní.

Blur Type (Typ rozostrenia)

Touto voľbou volíte algoritmus:

IIR

pre fotografie a skenované obrázky.

RLE

pre obrázky vytvorené počítačom.