5.3. Lens Flare (Odlesk šošovky)

5.3.1. Prehľad

Obrázok 17.97. Príklad na filter Lens Flare (Odlesk šošovky)

Príklad na filter Lens Flare (Odlesk šošovky)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Lens Flare (Odlesk šošovky)

Aplikovaný filter Lens Flare (Odlesk šošovky)


Výsledok tohto filtra vytvára dojem, že pri fotení svieti do objektívu slnko. Odraz môžete lokalizovať pomocou pohyblivých súradníc v náhľade, ale nemáte v rukách všetky možnosti, ktoré ponúka filter Gradient Flare (Žiara prechodu).

5.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Lens Flare (Odlesk šošovky).

5.3.3. Voľby

Obrázok 17.98. Voľby filtra Lens Flare (Odlesk šošovky)

Voľby filtra Lens Flare (Odlesk šošovky)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Center of Flare Effect (Stred efektu odlesku)

Súradnice žiary X a Y (v pixloch) môžete nastaviť priamo ich zadaním do vstupných polí alebo kliknutím do náhľadu. Súradnice sú nastavené od ľavého horného rohu.

Show position (t. j. ukázať polohu)

Ak je táto voľba označená, v náhľade budú zobrazené osi súradníc. Pomocou kurzora myši nimi môžete posúvať a umiestniť tak stred efektu odrazu šošovky do obrázka.

Tip Tip

Kurzorom myši, ktorý má tvar kríža keď ho presúvate cez náhľad, môžete stred efektu umiestniť do obrázka aj bez osí súradníc.