7.2. Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)

7.2.1. Prehľad

Obrázok 17.138. Príklad na filter Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)

Príklad na filter Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)

Aplikovaný filter Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)


Tento filter vyhľadáva hrany na základe algoritmu nazývaného Gaussov rozdiel. Ten na obrázok aplikuje dve rôzne Gaussove rozmazania s rozdielnym polomerom a odčíta ich. Algoritmus Gaussov rozdiel sa často využíva v „technickom“ videní (a možno aj v biologickom videní). Keďže sú to veľmi efektívne metódy tvorby Gaussovho rozostrenia, algoritmus je celkom rýchly. Najdôležitejšie parametre pre dve Gaussove rozostrenia sú polomery. Asi najjednoduchšia cesta, ako ich nastaviť, je použiť náhľad. Je však dobré vedieť, že zvyšovaním malého polomeru vytvoríte hrubšie hrany, kým znižovaním väčšieho polomeru zvyšujete prah rozoznávania niečoho, ako hrana. Vo väčšine prípadov dosiahnete krajšie výsledky ak Polomer (Radius) 2 je menší ako Polomer 1. Nič vám však nebráni toto poradie obrátiť. V situáciách, kedy máte svetlý objekt na tmavom pozadí môže otočenie výsledok naozaj vylepšiť.

7.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Edge-Detect (Detekcia hrán)Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel).

7.2.3. Voľby

Obrázok 17.139. Voľby filtra Gaussian Difference (Gaussov rozdiel)

Voľby filtra Gaussian Difference (Gaussov rozdiel)

Smoothing Parameters (Parametre vyhladenia)

Radius (Polomer) 1 a Radius (Polomer) 2 predstavujú polomery pre dve Gaussove rozostrenia. Ich jediné obmedzenie spočíva v tom, že ich hodnoty nemôžu byť rovnaké, alebo inak, že výsledkom by bol, v tomto prípade, prázdny obrázok. Ak chcete dosiahnuť niečo ako náčrt, zvyčajne najlepší výsledok dáva nastavenie pri ktorom je Radius (Polomer) 2 menší ako Radius (Polomer) 1.

Normalize (Normalizovať)

Označením tejto voľby sa najsvetlejší rozsah výsledku maximálne natiahne. Tým sa zvýši kontrast. Majte na pamäti, že v náhľade je zobrazená len časť obrázka, ktorá sa berie do úvahy. Takže s označenou voľbou Normalize (Normalizovať) náhľad nie je úplne presný. (V podstate náhľad je presný, s výnimkou celkového kontrastu.)

Invert (Invertovať)

Označením tejto voľby dostanete obrátený výsledok. Takto na bielom pozadí vidíte tmavé hrany, čo v konečnom výsledku vyzerá podobne ako kresba.