8.33. Colorify (Ofarbiť)

8.33.1. Prehľad

Obrázok 16.185. Príklad na filter Colorify (Ofarbiť)

Príklad na filter Colorify (Ofarbiť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Colorify (Ofarbiť)

Aplikovaný filter Colorify (Ofarbiť)


Pomocou tohto filtra získate obrázok v odtieňoch šedej, ktorý vyzerá, akoby ste sa naň pozerali cez farebné sklo.

Filter pre každý pixel prepočíta váhu priemernej hodnoty RGB kanálov (je to ekvivalent k desaturácií obrázka na základe Svetelnosti (Luminosity)). Výsledná farba je produktom tejto priemernej hodnoty a farby zafarbenia.

Tento filter môžete použiť iba na obrázkoch v režime RGB.

8.33.2. Aktivácia filtra

Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Colorify (Ofarbiť).

8.33.3. Voľby

Obrázok 16.186. Voľby filtra Colorify (Ofarbiť)

Voľby filtra Colorify (Ofarbiť)

Paleta farieb je dostupná hlavne pre farby RGB Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) a pre farby CMY Cyan (Azúrová), Magenta (Purpurová), Yellow (Žltá).

Voľbou Custom Color (Vlastná farba) môžete nastaviť svoje vlastné farby.