15.8. Playback (Prehrávanie)

15.8.1. Prehľad

Tento zásuvný modul umožňuje prehrať a testovať animáciu z mnoho vrstvového obrázka (obrázok môže byť uložený vo formátoch GIF, MNG alebo dokonca XCF).

15.8.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Playback (Prehrávanie)

15.8.3. Voľby

Obrázok 17.367. Voľby filtra Playback (Prehrávanie)

Voľby filtra Playback (Prehrávanie)

Tento dialóg obsahuje:

Preview (Náhľad)

Veľkosť okna náhľadu sa aicky prispôsobí veľkosti snímky animácie. Počet zobrazených snímkov je uvedený pod náhľadom.

Tlačidlá

Na výber máte tri tlačidlá:

Play/Stop (Hrať/Stop)

Tlačidlom Play/Stop (Hrať/Stop) animáciu spustíte a zastavíte.

Rewind (Previnúť)

Tlačidlom Rewind (Previnúť) animáciu znovu spustíte od začiatku.

Step (Krok)

Tlačidlom Step (Krok) animáciu spustíte po krokoch.