3.  Vytvorenie nových vrstiev

Novú vrstvu vytvoríte niekoľkými spôsobmi. Na tomto mieste sú uvedené tie najdôležitejšie:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)New Layer (Nová vrstva). Týmto spôsobom otvoríte dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť základné vlastnosti novej vrstvy; viď. Dialógové okno New Layer (Nová vrstva).

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Duplicate Layer (Duplikovať vrstvu). Týmto spôsobom vytvoríte novú vrstvu, ktorá je kópiou aktívnej vrstvy. Umiestni sa nad túto aktívnu vrstvu.

  • Ak niečo vystrihnete alebo skopírujete, a potom to vložíte pomocou Ctrl+V alebo položiek z hlavnej ponuky Edit (Upraviť)Paste (Vložiť), výsledkom bude plávajúci výber (floating selection). Plávajúci výber predstavuje niečo ako dočasnú vrstvu. Predtým, ako sa s takouto vrstvou dá niečo robiť, musíte ju ukotviť do aktuálnej vrstvy alebo previesť ju na normálnu vrstvu. Ak plávajúci výber prevediete na novú vrstvu, jej rozmery budú zodpovedať rozmerom vkladaného objektu.