4.9. Rotácia obrázka

Obrázok 3.37. Ponuka pre Rotate An Image (Rotácia obrázka)

Ponuka pre Rotate An Image (Rotácia obrázka)

Fotografie z digitálneho fotoaparátu niekedy musíte otočiť. Obrázok otočíte výberom položiek Image (Obrázok)Transform (Transformácia)Rotate 90° clockwise (Otočiť o 90° v smere hodinových ručičiek) (alebo counter-clockwise t. j. v protismere hodinových ručičiek). Dolný obrázok ilustruje otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek (CCW rotation).

Obrázok 3.38. Príklad Rotácie obrázka

Príklad Rotácie obrázka

Originálny obrázok

Príklad Rotácie obrázka

Obrázok otočený o 90° proti smeru hodinových ručičiek