4.8. Preklopenie obrázka

Túto voľbu využijete keď potrebujete pohľad človeka na fotografii otočiť opačným smerom, alebo keď chcete, aby bol vrch obrázka na spodku. Kliknite na položky Tools (Nástroje)Transform Tools (Nástroje transformácie)Flip (Preklopiť), alebo použite tlačidlo v Panely s nástrojmi. Po výbere tlačidla v Panely s nástrojmi kliknite dovnútra plátna. Panel s nástrojmi obsahuje prepínače ktoré vám umožnia zvoliť režim Horizontal (Vodorovne) alebo Vertical (Zvisle).

Obrázok 3.35. Dialógové okno Preklopenie obrázka

Dialógové okno Preklopenie obrázka

Po výbere tlačidla v Panely s nástrojmi kliknite dovnútra plátna. Nástrojom obrázok preklopíte vodorovne. Na prepnutie medzi horizontálnym a vertikálnym preklopením použite voľby v dialógovom okne. Ak nie sú zobrazené, dvojklikom na tlačidlo nástroja ich zobrazíte. Na prepnutie medzi horizontálnym a vertikálnym preklopením môžete použiť aj kláves Ctrl.

Obrázok nižšie ilustruje všetky možnosti preklopenia.

Obrázok 3.36. Príklady preklopenia obrázka

Príklady preklopenia obrázka

Originálny obrázok

Príklady preklopenia obrázka

Horizontálne preklopený obrázok

Príklady preklopenia obrázka

Vertikálne preklopený obrázok

Príklady preklopenia obrázka

Horizontálne a vertikálne preklopený obrázok