4.10. Oddelenie objektu od pozadia

Obrázok 3.39. Objekt s pozadím

Objekt s pozadím

Niekedy potrebujete oddeliť objekt obrázku od pozadia. Najlepšie by bolo, keby ste mali objekt umiestnený na jednoliatej farbe alebo na priesvitnom pozadí. Najprv však musíte použiť nástroj výberu a vytvoriť výber dookola požadovaného objektu. Vytvoriť dobrý výber nie je jednoduchá záležitosť. Výber správneho nástroja je preto kľúčový. Na výber máte niekoľko nástrojov.

Nástroj Free Select (Voľný výber) vám umožňuje vytvoriť výber voľnou rukou alebo rovnými čiarami. Tento nástroj použite na objekty s jednoduchým tvarom. Viac informácií o tomto nástroji nájdete v: Časti 2.4, „Voľný výber (Free Selection (Lasso))“

Obrázok 3.40. Nástroj Free Select Tool (Voľný výber)

Nástroj Voľný výber (Free Select Tool)
Nástroj Voľný výber (Free Select Tool)

Nástroj Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors Select Tool) vám umožňuje vytvoriť výber voľnou rukou. Nástroj používa algoritmus rozoznávajúci okraj objektu čím vytvoríte presnejšie hranice objektu. Tento nástroj použite ak je objekt zložitejší ale dobre odlíšený od pozadia. Viac informácií o tomto nástroji nájdete v: Časti 2.7, „Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)“

Obrázok 3.41. Nástroj Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)

Nástroj Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)
Nástroj Inteligentné nožnice (Intelligent Scissors)

Nástroj Výber popredia (Foreground Select Tool) vám umožní označiť oblasti ako Popredie (Foreground) alebo Pozadie (Background) a aicky ho vylepšiť. Viac informácií o tomto nástroji nájdete v: Časti 2.8, „Výber popredia (Foreground Select)“

Obrázok 3.42. Nástroj Výber popredia (Foreground Select Tool)

Nástroj Výber popredia
Nástroj Výber popredia

Hneď ako úspešne vytvoríte výber objektu, zvoľte položky hlavnej ponuky Select (Výber)Invert (Invertovať). Teraz ste namiesto objektu vybrali pozadie. Odteraz pracujete s pozadím.

 • Vyplnenie pozadia jednoliatou farbou:

  V Panely s nástrojmi kliknite na farbu popredia (z dvoch farebných obdĺžnikov je to ľavý horný) a zvoľte požadovanú farbu. Následne použite Časť 3.3, „Nástroj Plechovka (Bucket Fill)“, čím pozdadie vyplníte požadovanou farbou.

  Obrázok 3.43. Výsledok použitia jednoliatej farby

  Výsledok použitia jednoliatej farby

 • Vytvorenie priesvitného pozadia:

  Alfa kanál pridáte výberom položiek Layer (Vrstva)Transparence (Priesvitnosť)Add Alpha Channel (Pridať alfa kanál). Pozadie môžete vymazať výberom položiek hlavnej ponuky Edit (Upraviť) Clear (Vymazať) alebo stlačte kláves Del. Treba však upozorniť, že len malý počet súborových formátov podporuje priesvitnosť v obrázkoch. Asi najlepšie urobíte ak svoje obrázky uložíte vo formáte PNG.

  Obrázok 3.44. Výsledok pridania priesvitného pozadia

  Výsledok pridania priesvitného pozadia

 • Vytvorenie čierno-bieleho pozadia s farebným objektom:

  Použite položky Colors (Farby)Desaturate (Desaturácia, odfarbenie). V otvorenom dialógu zvoľte režim v ktorom obrázok vyzerá najlepšie a kliknite OK.

  Obrázok 3.45. Výsledok odfarbenia pozadia

  Výsledok odfarbenia pozadia