3.17. Stroke Selection (Obkresliť výber)

Príkazom Stroke Selection (Obkresliť výber) výber v obrázku obkreslíte. Výber môžete obkresliť dvomi spôsobmi, buď použitím nástrojov kreslenia alebo bez nich. To znamená, že hranice výberu, ktoré sú v obrázku zdôraznené bodkovanou linkou, môžete jednoducho obkresliť. Výzor výsledného obkreslenia môžete nastaviť. Na výber máte niekoľko možností.

[Note] Poznámka

Tento príkaz je aktívny len na obrázku s aktívnym výberom.

3.17.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Stroke Selection (Obkresliť výber).

  • Môžete ho aktivovať aj prostredníctvom Editoru výberu (Selection Editor).

3.17.2. Dialóg Stroke Selection (Obkresliť výber)

[Note] Poznámka

Obkreslenie výberu a Obkreslenie cesty predstavuje jednu a tú istú voľbu. Popis k voľbám nájdete v časti Stroke Path (Obkresliť cestu).