5.6. Export súboru (Export File)

Od verzie GIMP-2.8 príkazom Save (Uložiť) obrázky uložíte už iba vo formáte XCF. Na uloženie obrázkov do rôznych iných formátov slúži príkaz Export.

Tento príkaz môžete nájsť pod položkami File (Súbor)Export..., alebo použiť klávesovú skratku Ctrl+Shift+S.

Obrázok 15.78. Dialóg Export Image (Exportovať obrázok)

Dialóg Export Image (Exportovať obrázok)

5.6.1. Dialóg Export Image (Exportovať obrázok)

Pomocou tohto dialógu môžete priamo upraviť meno súboru a súborovú príponu (prednastavené je Untitled.png (Bez názvu.png)) alebo meno súboru vybrať zo zoznamu. Zároveň môžete nastaviť cieľ uloženia obrázka Save in Folder (Uložiť do priečinka). Ak je to potrebné, môžete vytvoriť nový priečinok.

Select File Type (Vybrať typ súboru) Ak túto položku rozbalíte, z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať pre váš súbor požadovanú súborovú príponu:

Dialóg formátov súborov nájdete popísané v Časti 1, „Súbory (Files)“.

5.6.2. Exportovanie

Ak ste nastavili meno súboru a cieľ jeho uloženia, kliknite na položku Export. Týmto spôsobom otvoríte dialóg na export zvoleného formátu súboru.

Ak ste načítali súbor iný ako XCF, v ponuke Súborov sa objaví nová položka. Umožní vám súbor exportovať v rovnakom formáte, iba prepíšete pôvodný súbor.

Ak upravíte obrázok, ktorý ste už predtým exportovali, príkaz Export to (Exportovať do) sa zmení. Obrázok tak exportujete v rovnakom formáte.