2. Prvé spustenie GIMPu

Program pri prvom spustení vykoná niekoľko krokov, počas ktorých sa vytvoria adresáre a nastaví sa systém. GIMP vo vašom domovskom adresári vytvorí podadresár .gimp-2.8. Všetky nastavenia sa ukladajú do tohto adresára. Ak adresár zmažete alebo premenujete, GIMP vykoná tieto úvodné kroky znova a vytvorí nový adresár .gimp-2.8. Táto možnosť sa dá použiť vtedy, ak si chcete vyskúšať rôzne nastavenia bez toho, aby ste nainštalovanú verziu GIMPu poškodili, alebo vtedy, ak ste ju poškodili natoľko, že ju treba nastaviť znovu.

2.1. Nakoniec . . .

Pred tým, ako začnete, je tu niekoľko návrhov: Po prvé: GIMP disponuje tipmi, ktoré si môžete kedykoľvek prečítať výberom položiek HelpTip of the Day. Tieto tipy obsahujú užitočné informácie, na ktoré nie je ľahké prísť pri učení sa bežným experimentovaním. Preto je dobré si ich prečítať. Prečítajte si ich, keď budete mať čas. Po druhé: ak sa v určitej chvíli snažíte niečo urobiť a vám sa zdá, že GIMP prestane reagovať, časť Ako neuviaznuť vám môže pomôcť problém vyriešiť. Všetko dobré s GIMPom!