3. DOSLOVNÉ KOPÍROVANIE

Dokument je povolené kopírovať a rozširovať na akomkoľvek médiu, na komerčné alebo nekomerčné účely, ak táto licencia, oznam o autorskom práve a oznam o platnosti tejto licencie pre daný dokument budú uvedené na všetkých kópiách, a ak nebudú pridané žiadne iné podmienky k podmienkam stanoveným v tejto licencii. Nie je povolené použiť technické opatrenia zabraňujúce a kontrolujúce čítanie alebo kopírovanie vytvorených alebo rozširovaných kópií. Za vytvorenie kópií je možné prijať kompenzáciu. Ak bude rozširovaný dostatočne veľký počet kópií, musia byť dodržané podmienky podľa odseku 4.

Kópie môžete požičať za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie, a takisto ich verejne prezentovať.