6. Prispôsobenie uvítacieho okna

Počas štartu GIMPu sa objaví tzv. splash-screen alebo uvítacie okno. Zobrazujú sa v ňom údaje o procese načítavania jednotlivých komponentov GIMPu.

Uvítacie okno si môžete prispôsobiť. V osobnom adresári GIMPu vytvorte adresár splashes (pre Linux /home/user_name/.gimp-2.6, pre Windows C:\Documents and Settings\user_name\.gimp-2.6\).

Obrázok uvítacej obrazovky nakopírujte do adresára splashes. GIMP pri štarte načíta dáta z tohto adresára a náhodne vyberie jeden z uložených obrázkov.

Tip Tip

Uistite sa, že obrázky uvítacej obrazovky nie sú príliš malé.