2. Nástroj na úpravu textu

Obrázok 9.6. Panel na úpravu textu

Panel na úpravu textu

Tento panel zobrazíte hneď ako kliknete do obrázka s aktivovaným nástrojom Text. Umožňuje písaný text upravovať priamo na plátne.

Okrem klasických funkcií používaných pri formátovaní textu (napr. zmena typu písma, štýlu, či veľkosti) môžete upravovať aj uloženie písmen v línií, odsadenie jednotlivých písmen v slovách ale aj zmeniť farbu písma.

Okná nápovede - tu netreba veľa vysvetľovania

Odsadenie jednotlivých písmen a výšku riadku nastavíte pomocou kombináciou klávesov Alt+šípok.

[Dôležité upozornenie] Dôležité upozornenie

Tieto vlastnosti môžete použiť iba na vybraný text. Ak nemáte označený text, môžete dostať veľmi zvláštne efekty.

2.1. Kontextová ponuka nástroja na úpravu textu

TODO