2. Prvé dni GIMPu

Verzia 0.54

Verzia 0.54 bola uvoľnená vo februári 1996 ako prvý, skutočne profesionálny slobodný program na úpravu obrázkov. Bol to prvý slobodný program, ktorý mohol konkurovať aj podobným komerčným programom.

Verzia 0.54 bola uvoľnená ako beta. Program bol však tak stabilný, že ho bolo možné okamžite používať pri každodennej práci. Avšak mal aj jednu veľkú slabinu. A tou bol toolkit (posuvníky, ponuky, dialógové okná atď.) postavený na komerčnom toolkite Motif. Pre systém Linux to bola veľká nevýhoda. Ak ste GIMP chceli používať, museli ste si ho najprv zakúpiť. Mnoho vývojárov patrilo medzi študentov používajúcich Linux. A tí si nemohli dovoliť Motif kúpiť.

Verzia 0.60

Verzia 0.60 bola uvoľnená v júli 1996, štyri mesiace pod vedením S a P (Spencer a Peter). Výsledkom programovania bol toolkit GTK (GIMP Toolkit) a gdk (GIMP Drawing Kit). čím sa skončila závislosť od Motif-u. Pre grafických umelcov bola verzia 0.60 plná nových vlastností, ako napr. základy vrstvy, vylepšené nástroje kreslenia (sub-pixlové vzorkovanie, rozostupy medzi odtlačkami štetca), vylepšený nástroj sprej, režimy kreslenia atď.

Verzia 0.60 bola iba vývojová verzia, t. j. nebola určená pre použitie a rozšírenie medzi pospolitý ľud. Slúžila ako základná platforma pre verziu 0.99 a finálnu verziu 1.0. Funkcie a vylepšenia mohli byť testované, zmenené alebo úplne vypustené. Verziu 0.60 môžeme považovať za alfa verziu 0.99.

Verzia 0.99

Verzia 0.99 prichádza na scénu vo februári 1997. S a P, spolu s ďalšími vývojármi, urobili niekoľko zmien a do GIMPu dokonca pridali viac vlastností. Najväčší rozdiel predstavovala implementácia nového rozhrania API (Application Programming Interface) a PDB, čo umožňovalo písanie skriptov. Script-Fu (alebo makrá) tak mohli automatizovať procesy, ktoré sa doteraz dali urobiť len manuálne. GTK/gdk sa zmenila na GTK+. Navyše, verzia 0.99 využívala novú pamäť založenú na dlaždiciach, čo umožnilo do GIMPu načítať obrovské obrázky (načítať 100 MB obrázok do GIMPu už nebol problém). Verzia 0.99 priniesla nový natívny súborový formát pre GIMP pomenovaný XCF.

Nové API uľahčilo písanie rozšírení a zásuvných modulov. Niekoľko nových zásuvných modulov rozšírilo použiteľnosť GIMPu ešte viac (napr. SANE umožňoval skenovať obrázok priamo do GIMPu).

V lete roku 1997 dosiahol vývoj GIMPu verziu 0.99.10. S a P v tom čase končili školu a začali pracovať. To spôsobilo, že ich podpora projektu pomaly končila. Avšak ďalší vývojári pod vedením Federica Mena pokračovali na vývoji GIMPu a GIMP pripravili pre čas jeho slávy.

V septembri 1997 bola GTK+ od GIMPu oddelená. Z GTK+ sa stal excelentný toolkit, ktorý začali využívať na tvorbu svojich aplikácií aj ďalší vývojári.

GIMP v októbri 1997 vlastnosťami zamrzol. To znamená, že do kľúčových knižníc a samotného GIMPu sa nebudú pridávať žiadne nové vlastnosti. V októbri 1997 bol uvoľnený aj GUM (GIMP Users Manual) verzia 0.5. Práce na GIMPe pokračovali prípravou na verziu 1.0.