10.12. Weave (Tkať)

10.12.1. Prehľad

Obrázok 17.213. Príklad na filter Weave (Tkať)

Príklad na filter Weave (Tkať)

Aplikovaný filter Weave (Tkať)


Príkaz Weave (Tkať) je Script-Fu. Pomocou neho vytvoríte novú vrstvu vyplnenú efektom tkaniny nanesenej na obrázok ako mapa prekrytia alebo vyvýšenia. Výsledný obrázok vyzerá ako by bol nakreslený na rebrá papiera, tenký list dreva alebo bambusu.

Ak je obrázok v režime indexovaných farieb, tento príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

Filter vrstve, kde príkaz aktivujete, pridá režim Multiply (Násobiť). Textúra tkaniny sa generuje v odtieňoch šedej.

10.12.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Weave (Tkať)....

10.12.3. Voľby

Obrázok 17.214. Voľby filtra Weave (Tkať)

Voľby filtra Weave (Tkať)

Ak chcete dosiahnuť hrubú textúru, zvýšte hodnotu pre rozostup pásov alebo znížte šírku pásov.

Ak chcete pásy natiahnuť, znížte hĺbku tieňa.

Ribbon width (Šírka pásov)

Pomocou tejto voľby nastavíte šírku pásov v pixloch. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 0,0 po 256,0. Prednastavená hodnota je 30,0 pixlov.

Ribbon spacing (Rozostup pásov)

Touto voľbou nastavíte vzdialenosť medzi jednotlivými pásmi alebo veľkosť čiernych štvorcových medzier v pixloch. Nadobúda hodnoty medzi 0,0 po 256,0. Prednastavená hodnota je 10,0 pixlov.

Shadow darkness (Tmavosť tieňa)

Touto voľbou nastavíte svetlosť v oblasti prekríženia spodných pásov v percentách. Nižšími hodnotami dosiahnete tenšie pásy. Prednastavená hodnota je 75,0 percent.

Shadow depth (Hĺbka tieňa)

Touto voľbou nastavíte silu ohybu pásov v percentách. Vyššími hodnotami dosiahnete vyšší ohyb pásov. Nižšie hodnoty povrch vyhladia. Efekt je obmedzený voľbou Shadow darkness (Tmavosť tieňa). Prednastavená hodnota je 75,0 percent.

Thread length (Dĺžka vlákna)

Touto voľbou nastavíte pravidelnosť textúry pásov. Ak je hodnota nižšia ako súčet šírky pásov a dvojnásobok rozostupu pásov, povrch pásov bude bodkovaný. Hodnoty v pixloch nastavte v rozmedzí 0,0 do 256,0. Prednastavená hodnota je 200,0.

Thread density (Hustota vlákna)

Touto voľbou nastavíte hustotu vlákien na povrchu pásov. Zvýšením tejto hodnoty hustotu zvýšite. Prednastavená hodnota je 50,0 percent.

Thread intensity (Intenzita vlákna)

Touto voľbou nastavíte krytie textúry pásu. Nižšie hodnoty vytvárajú nejasné, matné vlákna. Ak chcete vlákna úplne „zneviditeľniť“, voľbu nastavte na 0,0 percent. Prednastavená hodnota je 100,0.

10.12.4. Ďalšie použitie

Obrázok 17.215. Pridanie mriežky použitím filtra Weave (Tkať)

Pridanie mriežky použitím filtra Weave (Tkať)

Zúženie šírky pásu, rozšírenie rozostupu pásov a vyplnenie vzorkou Wood #1.


Táto textúra môže predstavovať mrežu cez ktorú môžete vidieť pôvodný obrázok. Nad aktívnu vrstvu obrázka pridajte novú, priesvitnú vrstvu pre mrežu a aplikujte filter. Vo vrstve textúry zvoľte pomocou nástroja Select By Color čierny štvorec, následne čierne štvorce vo výbere na vrstve textúry vymažte, čím vytvoríte diery. Výber otočte, aktivujte priesvitnú vrstvu tak, aby ste povrch mreže mohli vyplniť obľúbenou vzorkou.