15.6. Waves (Vlny)

15.6.1. Prehľad

Obrázok 17.365. Príklad na filter Waves (Vlny)

Príklad na filter Waves (Vlny)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Waves (Vlny)

Wave snímok


15.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Waves (Vlny).

15.6.3. Voľby

Obrázok 17.366. Voľby filtra Waves (Vlny)

Voľby filtera Waves (Vlny)

Amplitude (Rozkmit)

Treba dorobiť.

Wavelength (Vlnová dĺžka)

Treba dorobiť.

Number of frames (Počet snímok)

Treba dorobiť.

Invert direction (Obrátiť smer)

Treba dorobiť.