16.19. Textured (Textúrované)

16.19.1. Prehľad

Obrázok 17.417. Príklad na filter Textured (Textúrované)

Príklad na filter Textured (Textúrované)

Filter Textured (Textúrované) aplikovaný


Upozornenie Upozornenie

Žiaľ, k tomuto filtru doteraz nie je dostupná žiadna dokumentácia.

16.19.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Textured (Textúrované).

16.19.3. Voľby

Obrázok 17.418. Voľby filtra Textured (Textúrované)

Voľby filtra Textured (Textúrované)

Border size (pixels) (Veľkosť ohraničenia (v bodoch))

Treba dorobiť.

Pattern (Vzorka)

Treba dorobiť.

Mosaic tile type (Typ dlaždicovania mozaiky)

Treba dorobiť.

Background color (Farba pozadia)

Treba dorobiť.

Starting blend (Počiatočné miešanie)

Treba dorobiť.

Ending blend (Koncové splývanie)

Treba dorobiť.