16.18. Particle Trace (Stopa častíc)

16.18.1. Prehľad

Obrázok 17.414. Príklady na filter Particle Trace (Stopa častíc)

Príklady na filter Particle Trace (Stopa častíc)

Filter Particle Trace (Stopa častíc)

Príklady na filter Particle Trace (Stopa častíc)

Logo Particle Trace (Stopa častíc)


Takéto obrázky získate nasledujúcim postupom: otvorte nový obrázok s priesvitným pozadím, vytvorte výber, vyplňte ho ľubovolnou farbou a aplikujte filter.

Tento filter do obrázku pridá efekt pripomínajúci stopu častíc v bublinovej komore nukleárnej fyziky. Filter pridá efekt do alfy aktívnej vrstvy.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

Tento filter je odvodený od skriptu loga Particle Trace (Stopa častíc) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Particle Trace (Stopa častíc). Filter vytvorí textový efekt zobrazený v príklade vyššie.

16.18.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Particle Trace (Stopa častíc).

16.18.3. Voľby

Obrázok 17.415. Voľby filtra Particle Trace (Stopa častíc)

Voľby filtra Particle Trace (Stopa častíc)

Border size (pixels) (Veľkosť ohraničenia (v bodoch))

Táto voľba predstavuje ohraničenie textovej vrstvy skriptu Particle Trace (Stopa častíc) (odtiaľto pochádza zavádzajúce pomenovanie). Na tomto mieste nastavíte šírku zaoblenia (feathering) bieleho tieňa.

Hit rate (Pomer úderov)

Touto voľbou nastavíte množstvo svetelných bodov vytvorených filtrom Noise (Šum) a tým množstvo bodov, ktoré budú konvertované do iskier. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0,0 do 1,0. Niektoré hodnoty však budú celkom neužitočné:

Obrázok 17.416. Príklady na voľbu Hit rate (Pomer úderov)

Príklady na voľbu Hit rate (Pomer úderov)

Hit rate (Pomer úderov) 0,10

Príklady na voľbu Hit rate (Pomer úderov)

Hit rate (Pomer úderov) 0,25

Príklady na voľbu Hit rate (Pomer úderov)

Hit rate (Pomer úderov) 0,40


Edge width (Šírka hrany)

Pozdĺž okraja alfy sa vytvorí nová oblasť s polomerom nastaveným vo voľbe Edge width (Šírka hrany) (porovnaj Časť 4.13, „Border (Obvod)“). Aj táto oblasť bude vyplnená Základnou farbou (Base color). Bude však o kúsok tmavšia.

Edge only (Iba hrana)

Ak je táto voľba označená, filter aplikuje efekt len na hranu alfa kanála. Samotná oblasť alfa kanála bude vymazaná.

Voľba Edge only (Iba hrana) aktivovaná

Base color (Základná farba)

Táto farba sa použije na vyplnenie oblasti definovanej alfa kanálom aktívnej vrstvy. Prednastavená farba je tmavo zelená. Ako obyčajne, kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte selektor farieb v ktorom môžete zvoliť ľubovoľnú inú farbu.

Background color (Farba pozadia)

Táto farba sa použije na vyplnenie vrstvy pozadia. Majte na pamäti, že nad vrstvou pozadia sa nachádza vrstva bieleho tieňa. Priesvitnosť tejto vrstvy je nastavená na 90%, takže cez ňu čiastočne vidíte farbu pozadia. Ak je voľba Edge only (Iba hrana) označená, oblasť alfa kanála bude vymazaná; uvidíte cez ňu farbu pozadia. A znovu, kliknutím do farebného poľa otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť akúkoľvek farbu.

Aktívna vrstva navrchu, vrstvy filtra nižšie

16.18.4. Detaily filtra

Tento filter pridá do alfa kanála šum a potom ho premení na iskry. Nakoniec pridá vyhladený biely tieň.