13.22. Spyrogimp

13.22.1. Prehľad

Obrázok 17.340. Príklad na filter Spyrogimp

Príklad na filter Spyrogimp

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Spyrogimp

Aplikovaný filter Spyrogimp


13.22.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Spyrogimp.

13.22.3. Voľby

Obrázok 17.341. Voľby filtra Spyrogimp

Voľby filtra Spyrogimp

Type (Typ)

Treba dorobiť.

Shape (Tvar)

Treba dorobiť.

Outer teeth (Vonkajšie zuby)

Treba dorobiť.

Inner teeth (Vnútorné zuby)

Treba dorobiť.

Margin (pixels) (Okraj (v bodoch))

Treba dorobiť.

Hole ratio (Miera dier)

Treba dorobiť.

Start angle (Počiatočný uhol)

Treba dorobiť.

Tool (Nástroj)

Treba dorobiť.

Brush (Štetec)

Treba dorobiť.

Color method (Farebná metóda)

Treba dorobiť.

Color (Farba)

Treba dorobiť.

Gradient (Prechod)

Treba dorobiť.