11.8. Slide (Snímka)

11.8.1. Prehľad

Obrázok 17.238. Príklad na filter Slide (Snímka)

Príklad na filter Slide (Snímka)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Slide (Snímka)

Aplikovaný filter Slide (Snímka)


Pomocou tohto filtra vytvoríte obrázok podobný snímku na filme. Filter k obrázku pridá čierny okraj s perforáciou a označením.

Ak je to potrebné, filter obrázok oreže v pomere šírka : výška = 3:2. Aj je šírka obrázka väčšia ako jeho výška, čierny rámik sa pridá k hornému a dolnému okraju obrázka. V opačnom prípade sa tento okraj pridá k ľavej a pravej strane obrázka. Farbu rámu, ako aj písmo textu môžete nastaviť. Aktuálna farba pozadia sa použije na tvorbu „dier“ rámiku.

Skript môžete použiť iba na obrázkoch v režimoch RGB a v odtieňoch šedej. Obrázky musia obsahovať len jednu vrstvu. V opačnom prípade bude príkaz šedý, t. j. neaktívny.

11.8.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Slide (Snímka).

11.8.3. Voľby

Obrázok 17.239. Voľby filtra Slide (Snímka)

Voľby filtra Slide (Snímka)

Text

Voľbou nastavíte krátky popis zobrazený na vrchnej a spodnej strane (alebo na ľavej a pravej strane) rámu. Text musí byť naozaj krátky.

Number (Počet)

Na tomto mieste môžete zadať poradové číslo snímky. V oblasti rámiku sa zobrazia dve čísla: táto číslica a číslica s označením A.

Font (Písmo)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte Dialóg písma. V dialógu môžete nastaviť typ písma, ktoré bude zobrazené v rámiku.

Fontcolor (Farba písma)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť farbu písma.

Work on copy (Pracovať s kópiou)

Ak je voľba označená, filter vytvorí nové okno obsahujúce kópiu obrázka a účinkuje na nej. Pôvodný obrázok ostane nezmenený.