8.20. Set Colormap (Nastavenie mapy farieb)

Obrázok 16.161. Okno Set Colormap (Nastavenie mapy farieb)

Okno Set Colormap (Nastavenie mapy farieb)

Príkazom otvoríte dialógové okno. V okne môžete zvoliť inú paletu, ktorou nahradíte mapu farieb vášho indexovaného obrázka. Najprv kliknite na tlačidlo s menom aktuálnej palety (tá zatiaľ nepredstavuje mapu farieb vášho obrázka). Otvoríte manažéra paliet:

Obrázok 16.162. Dialóg Palety

Dialóg Palety

Mapu farieb v obrázku zmeníte výberom palety a kliknutím na tlačidlo OK v dialógu Set Palette.

8.20.1. Aktivácia príkazu

Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Set Colormap (Nastavenie mapy farieb).