4.15. Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Obrázok 16.40. Príklad na voľbu Rounded rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Príklad na voľbu Rounded rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Obrázok s výberom

Príklad na voľbu Rounded rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Po aplikácii voľby Rounded rectangle (Zaoblený obdĺžnik)


Príkazom Script-Fu Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik) konvertujete existujúci výber (obdĺžnikovitý, eliptický alebo iný tvar) na výber so zaoblenými rohmi. Rohy môžu byť ohnuté smerom dovnútra (konklávne) alebo smerom von z výberu (konvexne). Príkaz funguje na základe pridávania alebo odoberania kružníc na rohoch výberu.

4.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik).

4.15.2.  Popis dialógového okna Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Obrázok 16.41. Dialóg Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Dialóg Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik)

Radius (Polomer) (%)

Polomer zaoblených rohov v percentách môžete zadať pomocou posuvníka alebo textového poľa. Táto hodnota predstavuje percento výšky alebo šírky, skrátka hodnoty, ktorá je nižšia.

Concave (Konkláva)

Ak toto pole označíte, rohy budú konklávne (zahnuté smerom dovnútra), nie konvexné (t. j. ohnuté smerom von).