10.9. Predator (Predátor)

10.9.1. Prehľad

Obrázok 17.195. Príklad na filter Predator (Predátor)

Príklad na filter Predator (Predátor)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Predator (Predátor)

Aplikovaný filter Predator (Predátor)


Týmto filtrom do obrázku pridáte efekt Predator (Predátor). Filter do obrázka alebo výberu pridá efekt videnia predátora z rovnomenného filmu (je to niečo ako typ termogramu). Výsledkom aplikácie filtra bude redukcia obrázka na ohraničenie objektov a redukcia farieb na niekoľko základných farieb na tmavom pozadí.

Ak obrázok obsahuje aktívny výber, filter efekt aplikuje len na túto oblasť. V opačnom prípade bude filter účinkovať na alfa kanáli (ak to je potrebné, filter alfa kanál pridá). Filter najlepšie funguje na plnofarebných obrázkoch v režime RGB.

10.9.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Predator (Predátor).

10.9.3. Voľby

Obrázok 17.196. Voľby filtra Predator (Predátor)

Voľby filtra Predator (Predátor)

Edge amount (Miera hrán)

Filter predátor identifikuje hrany pomocou detektora hrán Sobel. Nastavená hodnota voľby Miery hrán (Edge amount) sa prenesie do filtra Sobel. Výsledkom vysokých hodnôt bude identifikácia viacerých hrán.

Obrázok 17.197. Príklad na voľbu Edge amount (Miera hrán)

Príklad na voľbu Edge amount (Miera hrán)

4

Príklad na voľbu Edge amount (Miera hrán)

8

Príklad na voľbu Edge amount (Miera hrán)

16


Pixelize (Pixelizovať)

Ak je voľba označená, filter zjednoduší výzor obrázka pomocou filtra Pixelise (Pixelizovať). Tým obrázok prevedie na štvorce pixlov s jednoliatou farbou. Udeje sa to ešte pred samotnou aplikáciou predátor-efektu na obrázok. Rozmery pixlov, alebo bodov, môžete nastaviť pomocou voľby Pixel amount (Veľkosť bodov). Takto efekt zosilníte (viď. príklady nižšie).

Pixel amount (Veľkosť bodov)

Voľba Pixel amount (Veľkosť bodov) určuje veľkosť farebných blokov obrázka, ak sa použije voľba Pixelize (Pixelizovať). Touto voľbou znížite rozlíšenie. Na príkladoch uvedených nižšie môžete vidieť, ako sa so zvyšujúcou veľkosťou blokov vytvára niečo ako makro pixly:

Obrázok 17.198. Príklad na voľbu Pixelize (Pixelizovať)

Príklad na voľbu Pixelize (Pixelizovať)

Voľba neaktívna

Príklad na voľbu Pixelize (Pixelizovať)

4

Príklad na voľbu Pixelize (Pixelizovať)

8

Príklad na voľbu Pixelize (Pixelizovať)

16


Keep selection (Uchovať výber)

Ak je táto voľba označená, filter sa aplikuje na aktívny výber. V opačnom prípade sa filter aplikuje na aktívnu vrstvu.

Separate layer (Oddelená vrstva)

Ak je táto voľba označená, nad aktívnou vrstvou sa vytvorí kópia aktívnej vrstvy. Filter bude účinkovať na tejto kópii, pričom pôvodná vrstva ostane nedotknutá. Ak voľba označená nie je, filter bude aplikovaný na aktívnu vrstvu.

10.9.4. Algoritmus filtra

Keďže filter dôležité kroky prideľuje dvom alebo trom ďalším filtrom, algoritmus je veľmi jednoduchý:

Obrázok 17.199. Tvorba efektu predátor

Tvorba efektu predátor

Pôvodný obrázok

Tvorba efektu predátor

Pixelize (Pixelizovať)

Tvorba efektu predátor

Minimalizácia RGB

Tvorba efektu predátor

Detekcia hrán


  1. Pôvodný obrázok.

  2. Obrázok filter voliteľným krokom pixelizuje: vytvára tak bloky farieb, nie pixly. Znižuje rozlíšenie obrázka.

  3. Farby budú zredukované na čistú červenú, zelenú, modrú (a možno šedú). Pre každý pixel pritom použije kanál minimálne RGB.

  4. Obrázok bude aplikáciou filtra detekcie hrán Sobel ďalej zjednodušený až na hrany objektov. Výsledkom takejto redukcie obyčajne býva obrázok s čiernym pozadím a s minimálnym množstvom farieb.