16.13. Frosty (Mrazivo)

16.13.1. Prehľad

Obrázok 17.400. Príklad na filter Frosty (Mrazivo)

Príklad na filter Frosty (Mrazivo)

Aplikovaný filter Frosty (Mrazivo)

Príklad na filter Frosty (Mrazivo)

Logo Frosty (Mrazivo)


Tento filter je odvodený od logo skriptu Frosty (Mrazivo) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Frosty (Mrazivo)), pomocou ktorého vytvoríte zamrznuté logo podobné tomu vyššie zobrazenému.

Filter do alfy pridá efekt zmrznutia. Alfa je oblasť aktívnej vrstvy, ktorá definuje nepriesvitné pixly (predstavte si ju ako výber podľa viditeľnosti). Efekt filtra sa vždy aplikuje v závislosti od hodnôt alfa.

[Note] Poznámka

Na rozdiel od väčšiny filtrov alfa do loga, filter Frosty (Mrazivo) nemení rozmery obrázka na veľkosť aktívnej vrstvy.

16.13.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Frosty (Mrazivo).

16.13.3. Voľby

Obrázok 17.401. Voľby filtra Frosty (Mrazivo)

Voľby filtra Frosty (Mrazivo)

Effect size (pixels) (Veľkosť efektu (body))

Obrázok 17.402. Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu) 10

Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu) 200

Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu) 400


Background color (Farba pozadia)

Touto farbou vyplníte vrstvu pozadia vytvorenú filtrom. Prednastavená je biela. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť ľubovoľnú farbu.