4.14. Distort (Deformovať)

Obrázok 16.38. Príklad na voľbu Distort (Deformovať) aplikovanú na výber

Príklad na voľbu Distort (Deformovať) aplikovanú na výber

Obrázok s výberom

Príklad na voľbu Distort (Deformovať) aplikovanú na výber

Po použití voľby Distort (Deformovať)


Príkazom Distort (Deformovať) meníte kontúry výberu.

4.14.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Distort (Deformovať)....

4.14.2.  Popis dialógového okna Distort (Deformovať)

Obrázok 16.39.  Dialóg Distort (Deformovať)

Dialóg Distort (Deformovať)

Tento príkaz obsahuje niekoľko volieb pomocou ktorých môžete zvýšiť alebo znížiť mieru deformácie. Výsledok nikdy dopredu neodhadnete. Musíte experimentovať.

Threshold (Prah)

Čím vyšší prah nastavíte tým viac zúžite deformovaný výber. Nižším prahom vytvoríte väčší výber.

Ak má aktívny výber pravidelný tvar (napr. obdĺžnikovitý alebo elipsovitý) touto voľbou nastavíte či nový obrys bude zasahovať viac dovnútra alebo do okollia pôvodného výberu.

Spread (Rozprestrieť)

Vyššia hodnota Spread (Roztiahnuť) zvyšuje mieru deformácie.

Granularity (Zrnitosť)

Vyššia hodnota Granularity (Zrnitosť) zvyšuje mieru deformáciu.

Smooth (Vyhladiť)

Vyššia hodnota Smooth (Vyhladiť) znižuje mieru deformáciu.

Zrušením aktivácie Smooth horizontally (Vyhladiť vodorovne) alebo Smooth vertically (Vyhladiť zvislo) mieru deformácie zvýšite.