16.12. Cool Metal (Studený kov)

16.12.1. Prehľad

Obrázok 17.398. Príklad na filter Cool Metal (Studený kov)

Príklad na filter Cool Metal (Studený kov)

Filter Cool Metal (Studený kov)

Príklad na filter Cool Metal (Studený kov)

Logo Cool Metal (Studený kov)


Pomocou tohto filtra vytvoríte kovový efekt. Objekty sa budú na lesklom podklade zrkadliť a vrhať zaujímavé tiene.

Filter je derivátom skriptu Cool Metal (Studený kov) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Cool Metal (Studený kov)). Takto z textu vytvoríte logo vyššie popísaným spôsobom.

16.12.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Cool Metal (Studený kov).

16.12.3. Voľby

Obrázok 17.399. Voľby filtra Cool Metal (Studený kov)

Voľby filtra Cool Metal (Studený kov)

Effect size (pixels) (Veľkosť efektu (body))

Táto voľba predstavuje v podstate veľkosť písma skriptu Script-Fu Cool Metal (Studený kov). Niektoré vnútorné hodnoty sa nastavia v závislosti od tejto veľkosti, najmä hodnoty pre zaoblenie hrán, rozmazanie, reliéf a tvorbu vzoriek vlnenia.

Background color (Farba pozadia)

Pomocou tejto voľby nastavíte farbu vrstvy pozadia, ktorú filter použije. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete zvoliť ľubovoľnú farbu.

Gradient (Prechod)

Pre prechod je implicitne nastavený vzor Horizon 1. Kliknutím na tlačidlo prechodu otvoríte dialóg prechodu. V otvorenom okne môžete vybrať ľubovoľný prechod.

Gradient reverse (Obrátený prechod)

V štandardnom nastavení sa prechod nanáša odvrchu smerom nadol. Ak je táto voľba označená, nanášanie prechodu je obrátené.

16.12.4. Detaily filtra

V krátkosti môžeme popísať aspoň niektoré z efektov filtra: napr. ako filter vytvorí odraz a tieň, alebo ešte lepšie, ako tieto efekty vytvoríte manuálne. V skutočnosti celé tajomstvo spočíva iba v tom, aby ste vedeli, ktoré nástroje máte použiť...

Tvorba odrazu

Predpokladajme, že alfa už bola vyplnená prechodom, potom:

  1. Vytvorte novú vrstvu obsahujúcu oblasť, ktorú chcete dostať do odrazu. Požadovanú oblasť môžete Kopírovať (Copy) a Vložiť (Paste) do novej vrstvy.

  2. Aby odraz vyzeral prirodzenejšie, vrstvu zmenšite (filter vrstvu zmenši na 85% pôvodnej výšky). Mierku môžete zmeniť napr. príkazom Scale Layer (Zmeniť mierku vrstvy) alebo pomocou nástroja Scale (Mierka).

  3. Vrstvu potom preklopte v zvislom smere a presuňte nižšie.

  4. Teraz vrstve pridajte masku, vyplňte ju prechodom (napr. z bielej alebo šedej do čiernej) a vrstve masku aplikujte.

Tvorba tieňa

Alfu vyplňte čiernou, napr. použitím príkazu Duplicate Layer (Duplikovať vrstvu) a Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber), potom

  1. vrstvu zúžte, napr. pomocou nástroja Perspective (Perspektíva),

  2. a na vrstvu aplikujte Gaussovo rozostrenie (Gaussian Blur).