11.9. Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

11.9.1. Prehľad

Obrázok 17.240. Príklad na filter Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

Príklad na filter Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

Aplikovaný filter Stencil Carve (Šablóna vyrezania)


Tento filter pracuje s dvoma obrázkami: zdrojovým a cieľovým. Zdrojový obrázok musí byť v odtieňoch šedej a musí obsahovať iba jednu vrstvu bez alfa kanála. Táto vrstva sa použije ako maska výberu a bude fungovať ako šablóna pre vyrezanie. Obrázok určený na vyrezanie (cieľový obrázok) môže byť v RGB farbách alebo v odtieňoch šedej, a tiež len s jednou vrstvou. Cieľový obrázok musí mať rovnaké rozmery ako zdrojový obrázok.

11.9.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Stencil Carve (Šablóna vyrezania).

Tip Tip

Ak je tento príkaz šedý, t. j. neaktívny, a to aj v prípadoch, keď je obrázok v odtieňoch šedej, skontrolujte prítomnosť Alfa kanála a kanál vymažte.

11.9.3. Voľby

Obrázok 17.241. Voľby filtra Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

Voľby filtra Stencil Carve (Šablóna vyrezania)

Image to carve (Obrázok na vyrezanie)

V rozbaľovacom zozname môžete zvoliť cieľový obrázok, t. j. obrázok na ktorý sa bude filter aplikovať. V rozbaľovacom zozname nájdete zoznam otvorených obrázkov, ktoré môžete použiť na vyrezanie.

Carve white areas (Vyrezať biele oblasti)

Ak je voľba označená (východzie nastavenie), zdrojový obrázok sa použije ako šablóna popísaná vyššie. Ak voľba nie je označená, ako šablóna sa použije invertovaný zdrojový obrázok, t. j.:

Obrázok 17.242. Engraving Masks (Maska rytia)

Engraving Masks (Maska rytia)

Normálna maska

Engraving Masks (Maska rytia)

Invertovaná maska


V nižšie uvedenom príklade je zdrojový obrázok v odtieňoch šedej. Cieľový obrázok obsahuje vzorku dreva.

Naľavo, voľba Carve white areas (Vyrezať biele oblasti) je umožnená. Pixly cieľového obrázka zodpovedajúce bielym pixlom v šablóne (okolo textu) boli vyrezané. Výsledkom je vyvýšený text.

Napravo, voľba Carve white areas (Vyrezať biele oblasti) je zakázaná. Pixly cieľového obrázka zodpovedajúce čiernym pixlom v šablóne (text) boli vyrezané. Výsledkom je vtlačený text.

Obrázok 17.243. Príklad na voľbu Carve white areas (Vyrezať biele oblasti)

Príklad na voľbu Carve white areas (Vyrezať biele oblasti)

Vyrezané biele oblasti

Príklad na voľbu Carve white areas (Vyrezať biele oblasti)

Šablóna

Príklad na voľbu Carve white areas (Vyrezať biele oblasti)

Vyrezané čierne oblasti


Informácie o mnohých vrstvách vytvorených pomocou tohto filtra nájdete na odkaze [GROKKING].