16.7. Bovination (Fľaky)

16.7.1. Prehľad

Obrázok 17.383. Príklad na filter Bovination (Fľaky)

Príklad na filter Bovination (Fľaky)

Aplikovaný filter Bovination (Fľaky)


Týmto filtrom do alfy kanála aktívnej vrstvy pridáte kravské fľaky.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Bovination (Fľaky).

16.7.3. Voľby

Obrázok 17.384. Voľby filtra Bovination (Fľaky)

Voľby filtra Bovination (Fľaky)

Spots density (Hustota bodiek) X, Spots density (Hustota bodiek) Y

Vodorovnú (X) a zvislú (Y) hustotu bodiek využije filter Solid Noise (Pevný šum) ako voľby X Size (Veľkosť) a Y Size (Veľkosť). Tieto hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 1 po 16. Výsledkom vysokých hodnôt je množstvo bodiek, kým nízke hodnoty dávajú len málo bodiek.

Obrázok 17.385. Príklady na voľbu Spots density (Hustota bodiek)

Príklady na voľbu Spots density (Hustota bodiek)

Maximálna X hustota, minimálna Y hustota

Príklady na voľbu Spots density (Hustota bodiek)

Maximálna Y hustota, minimálna X hustota


Background Color (Farba pozadia)

Touto farbou vyplníte vrstvu Pozadia (Background); štandardne je nastavená biela. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg v ktorom môžete nastaviť inú farbu.

16.7.4. Detaily filtra

Tento filter vyplní alfa kanál Pevným šumom (Solid Noise):

... a Kontrast (Contrast) nastaví na maximum:

Okrem toho filter pridá vrstvu Blur (Rozostrenie), ktorá má podobu svetlo šedých tieňov. Túto vrstvu použije ako Mapu vyvýšenia (Bump Map). Nakoniec nižšie pridá vrstvu Background (Pozadie) vyplnenú bielou (prednastavenou) farbou.

Výsledkom aplikácie filtra sú tieto vrstvy:[19][19] Ak aktívna vrstva nie je umiestnená na samom vrchu vrstiev, mohlo sa stať, že filter poradie vrstiev pomiešal. V tomto prípade budete musieť zdvihnúť aktívnu vrstvu vyššie.