16.6. Blended (Miešané)

16.6.1. Prehľad

Obrázok 17.381. Príklad na filter Blended (Miešané)

Príklad na filter Blended (Miešané)

Aplikovaný filter Blended (Miešané)


Upozornenie Upozornenie

Žiaľ, k tomuto filtru doteraz nie je dostupná žiadna dokumentácia.

16.6.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Blended (Miešané).

16.6.3. Voľby

Obrázok 17.382. Voľby filtra Blended (Miešané)

Voľby filtra Blended (Miešané)

Offset (pixels) (Posun (v bodoch))

Treba dorobiť.

Backgroundcolor (Farba pozadia)

Treba dorobiť.

Blend mode (Režim miešania)

Treba dorobiť.

Start blend (Začiatok miešania)

Treba dorobiť.

End blend (Splývanie konca)

Treba dorobiť.

Gradient (Prechod)

Treba dorobiť.

Gradient reverse (Obrátený prechod)

Treba dorobiť.