12.10. Tile (Dláždiť)

12.10.1. Prehľad

Obrázok 17.270. Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Tile (Dláždiť)

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Tile (Dláždiť)

Pôvodný obrázok

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Tile (Dláždiť)

(Veľkosť obrázka sme zmenšili zámerne)


Tento filter vytvorí niekoľko kópií pôvodného obrázka. Rovnako veľké alebo zmenšené kópie poskladá do väčšieho (nového) obrázka.

12.10.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapa)Tile (Dláždiť).

12.10.3. Voľby

Obrázok 17.271. Voľby filtra Tile (Dláždiť)

Voľby filtra Tile (Dláždiť)

Tile to New Size (Dlaždica novej veľkosti)

Width (Šírka), Height (Výška)

Vstupné polia a ich šípkové klávesy umožňujú priamo zadať rozmery nového obrázka. Obe hodnoty sú spolu spriahnuté symbolom reťaze . Kliknutím na tento symbol reťaz rozpojíte. Tým sa stanú obe hodnoty od seba nezávislé. Okrem pixlov môžete použiť aj iné jednotky. Nastaviť ich môžete v rozbaľovacom zozname.

Nový obrázok musí byť väčší ako pôvodný.. Inak dostanete len vzorku obrázka. Ak nechcete mať zdeformované dlaždice, zadávajte také rozmery, ktoré predstavujú násobky rozmerov pôvodného obrázka.

Create new image (Vytvoriť nový obrázok)

Je vo vašom záujme nechať túto voľbu označenú. Vyhnete sa tak neželaným úpravám pôvodného obrázka.