10.10. Softglow (Jemná žiara)

10.10.1. Prehľad

Obrázok 17.200. Príklad na filter SoftGlow (Jemná žiara)

Príklad na filter SoftGlow (Jemná žiara)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter SoftGlow (Jemná žiara)

Aplikovaný filter Softglow (Jemná žiara)


Filter obrázok zosvetlí jemnou žiarou. Podstatou tohto efektu je, že filter svetlé oblasti obrázka ešte viac zosvetlí.

10.10.2. Spustenie filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Softglow (Jemná žiara).

10.10.3. Voľby

Obrázok 17.201. Voľby filtra Softglow (Jemná žiara)

Voľby filtra Softglow (Jemná žiara)

Preview (Náhľad)

Zmeny sú zobrazené v náhľade ešte predtým, ako sa aplikujú na samotný obrázok.

Glow radius (Polomer žiarenia)

Voľbou Polomer žiarenia nastavíte ostrosť efektu, akoby ste na šošovku natreli vazelínu.

Brightness (Jas)

Týmto parametrom nastavíte stupeň intenzity, ktorá sa aplikuje na svetlé oblasti obrázka.

Sharpness (Ostrosť)

Týmto parametrom nastavíte mieru difúzie efektu žiary.