2.4. Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)

2.4.1. Prehľad

Obrázok 17.11. Filter Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)

Filter Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)

Pôvodný obrázok

Filter Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)

Aplikovaný filter Blur (Rozostrenie)


Na rozdiel od iných zásuvných modulov, filter Selektívne Gaussovo rozostrenie neúčinkuje na všetkých pixloch: rozostrenie sa aplikuje, len ak je rozdiel hodnôt medzi susediacimi pixlami menší, ako definovaná hodnota Delta. Kontrast sa zachová, pretože rozdiel hodnôt je vyšší, ako definovaný kontrastný limit. Filter nájde svoje uplatnenie pri rozostrení pozadia. Zvýrazníte tak objekty v popredí a obrázku pridáte hĺbku. A to celkom jednoduchým spôsobom.

2.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Blur (Rozostrenie)Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)

2.4.3. Voľby

Obrázok 17.12. Parametre filtra Selektívne Gaussovo rozostrenie

Parametre filtra Selektívne Gaussovo rozostrenie

Blur Radius (Polomer rozostrenia)

Týmto parametrom môžete nastaviť intenzitu rozostrenia v pixloch.

Max. delta

Týmto parametrom nastavíte maximálny rozdiel (0-255) medzi jasom pixlu a jasom jeho susedných pixlov. Na pixel s hodnotou vyššou ako nastavená Delta rozostrenie nebude aplikované.