12.6. Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Príkazom Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov) otvoríte dialógové okno, v ktorom nájdete všetky zásuvné moduly nainštalované v GIMPe. Sú vo forme zoznamu alebo v hierarchickej stromovej štruktúre. Keďže mnohé z filtrov sú v skutočnosti zásuvné moduly, niektoré názvy vám budú povedomé. Majte, prosím, na pamäti, že z tohto dialógového okna zásuvné moduly nespustíte. Namiesto toho použite príslušné príkazy v ponukách. Filtrový zásuvný modul spustíte príkazom z ponuky Filters (Filtre).

12.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)Plug-in Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

12.6.2. Popis dialógového okna Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Obrázok 16.212. Zobrazenie vo forme zoznamu v dialógovom okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Zobrazenie vo forme zoznamu v dialógovom okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Obrázok vyššie ilustruje zobrazenie vo forme zoznamu v okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov). Kliknutím na konkrétnu položku zoznamu zobrazíte o nej viac informácií. Ak chcete otvoriť List View (Zoznam), kliknite na záložku nachádzajúcu sa vo vrchnej časti dialógu.

Zásuvný modul môžete vyhľadať aj podľa mena. Do textového poľa Search (Hľadať): zadajte časť alebo jeho celé meno. V ľavej časti dialógu sa zobrazí výsledok vyhľadávania.

Obrázok 16.213. Zobrazenie zásuvných modulov v stromovej štruktúre v okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Zobrazenie zásuvných modulov v stromovej štruktúre v okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov)

Obrázok vyššie ilustruje stromovú štruktúru zásuvných modulov v okne Plug-In Browser (Prehliadač zásuvných modulov). Kliknutím na konkrétnu položku zoznamu zobrazíte o nej viac informácií. Kliknutím na šípkové tlačidlá časť stromovej štruktúry roztiahnete alebo stiahnete. Ak chcete otvoriť zobrazenie v Stromovej štruktúre (Tree View), kliknite na záložku nachádzajúcu sa vo vrchnej časti dialógu.

Zásuvný modul môžete vyhľadať aj podľa mena. Do textového poľa Search (Hľadať): zadajte časť alebo jeho celé meno. V ľavej časti dialógu sa zobrazí výsledok vyhľadávania.

[Note] Poznámka

Nie všetko je v týchto oknách viditeľné v rovnakom čase. Ak chcete vidieť ich obsah, použite bočné posuvníky.