4.11. Page Curl (Rozčerenie stránky)

4.11.1. Prehľad

Obrázok 17.61. Príklad na filter Page Curl (Rozčerenie stránky)

Príklad na filter Page Curl (Rozčerenie stránky)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Page Curl (Rozčerenie stránky)

Aplikovaný filter Page Curl (Rozčerenie stránky)


Filter aktívnu vrstvu alebo výber ohne tak, že v uvoľnenom priestore bude viditeľný obsah nižšie položenej vrstvy. Filter následne vytvorí novú Zahnutú vrstvu (Curl Layer) a nový alfa kanál. Priesvitná bude aj časť pôvodnej vrstvy zodpovedajúcej prázdnej oblasti.

4.11.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Page Curl (Rozčerenie stránky).

4.11.3. Voľby

Obrázok 17.62. Voľby

Voľby

Curl Location (Umiestnenie rozčerenia)

Na výber máte štyri možnosti, ktorý roh ohnúť. Náhľad tu predstavuje obrázok, ktorý sa zmenou voľby nemení.

Curl Orientation (Orientácia rozčerenia)

Voľby Horizontal (Vodorovne) a Vertical (Zvislo) určujú okraj, ktorý chcete zdvihnúť.

Shade under curl (Tieň pod rozčerením)

Voľbou nastavíte tieň vnútri zahnutia.

Voľby Foreground / background colors (Farba popredia/pozadia), Current gradient (Aktuálny prechod), Current gradient (reversed) (Aktuálny prechod (Obrátený))

Týmito voľbami nastavíte parametre vonkajšej strany zahnutia.

Opacity (Krytie)

Voľba sa vzťahuje na viditeľnosť časti vrstvy ležiacej pod zahnutím. Môžete to nastaviť aj v dialógu Vrstvy (Layer).