7.4. Laplace (Laplaceov)

7.4.1. Prehľad

Obrázok 17.145. Príklad na filter Laplace (Laplaceov)

Príklad na filter Laplace (Laplaceov)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Laplace (Laplaceov)

Aplikovaný filter Laplace (Laplaceov)


Tento filter v obrázku deteguje hrany pomocou metódy Laplaceov, pričom jeho výsledkom sú tenké hrany o šírke jedného pixla.

7.4.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filtres (Filtre)Edge-Detect (Detekcia hrán)Laplace (Laplaceov).