6.2. HSV Noise (HSV šum)

6.2.1. Prehľad

Obrázok 17.126. Príklad na filter HSV Noise (HSV šum)

Príklad na filter HSV Noise (HSV šum)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter HSV Noise (HSV šum)

Aplikovaný filter HSV Noise


Filtrom HSV Noise (Šum) vytvoríte pomocou Odtieňa (Hue), Sýtosti (Saturation), Jasu (Value) v aktívnej vrstve alebo výbere šum.

6.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)HSV Noise (HSV šum).

6.2.3. Voľby

Obrázok 17.127. Voľby filtra HSV Noise (HSV šum)

Voľby filtra HSV Noise (HSV šum)

Preview (Náhľad)

V náhľade sa interaktívne zobrazujú zmeny ešte pred tým, ako budú aplikované na obrázok.

Holdness (Zadržanie)

Pomocou posuvníka (1-8) určujete mieru, akou bude hodnota farby nového pixla zmenená v porovnaní s existujúcou farbou. Nízka hodnota Zadržania dáva značnú variabilitu odtieňov. Vysoká hodnota ponúka slabú variabilitu.

Hue (Odtieň)

Týmto posuvníkom meníte farbu pixlov podľa náhodného vzorca. Vyberie zvyšujúci sa dostupný rozsah farieb v HSV farebnom kruhu, začínajúci z pôvodnej farby pixla.

Saturation (Sýtosť)

Týmto posuvníkom zvyšujete sýtosť roztrúsených pixlov.

Value (Jas)

Týmto posuvníkom zvyšujete jas roztrúsených pixlov.