5.11. Glass Tile (Sklenená dlaždica)

5.11.1. Prehľad

Obrázok 17.124. Rovnaký obrázok pred a po aplikácii efektu.

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii efektu.

Pôvodný obrázok

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii efektu.

Aplikovaný filter Glass Tile (Sklenená dlaždica)


Po aplikácii tohto filtra aktívna vrstva alebo výber bude budiť dojem, akoby ste sa na naň pozerali cez stenu zo sklenených tehál.

5.11.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Glass Tile (Sklenená dlaždica)

5.11.3. Voľby

Obrázok 17.125. Voľby filtra Glass Tile (Sklenená dlaždica)

Voľby filtra Glass Tile (Sklenená dlaždica)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Tile width (Šírka dlaždice), Tile length (Výška dlaždice)

Nastavenie šírky a výšky dlaždice (10-50 pixlov).

Výška a šírka je v štandardnom nastavení spriahnutá. Znázorňuje to spojený symbol reťaze nachádzajúci sa vedľa vstupných polí. Ak chcete šírku a výšku nastaviť osobitne, kliknite na symbol reťaze. Tým zrušíte vzájomné prepojenie oboch parametrov.