2.3. Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)

2.3.1. Prehľad

Obrázok 17.9. Príklad na filter Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)

Príklad na filter Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)

Aplikovaný filter Blur (Rozostrenie)


Zásuvný modul IIR Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie) je aplikovaný na každý pixel aktívnej vrstvy alebo výberu. Hodnoty nastaví na priemernú hodnotu všetkých pixlov v nastavenom polomere rozostrenia. Vyššia hodnota znamená vyššiu mieru rozostrenia. Kliknutím na symbol reťaze môžete nastaviť odlišný smer účinku rozostrenia. Upravíte polomer rozostrenia, čím sa filter prejaví jedným smerom viac, iným menej. GIMP podporuje dve implementácie Gaussovho rozostrenia: IIR a RLE. Oba typy dávajú rovnaký výsledok. Rozdiel môže byť v rýchlosti v určitých situáciách.

2.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Blur (Rozostrenie)Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)

2.3.3. Voľby

Obrázok 17.10. Parametre filtra Gaussovo rozostrenie

Parametre filtra Gaussovo rozostrenie

Blur Radius (Polomer rozostrenia)

Týmto parametrom môžete upraviť intenzitu rozostrenia. Úpravou pomeru medzi vodorovným a zvislým rozostrením môžete dosiahnuť efekt pohybu. V rozbaľovacom zozname môžete zvoliť jednotky.

Blur Method (Metóda rozostrenia)
IIR

IIR je skratka z ang. infinite impulse response. Tento typ najlepšie účinkuje pri vysokých hodnotách polomeru rozostrenia a na obrázkoch, ktoré neboli vytvorené v počítači.

RLE

RLE je skratka z ang. run-length encoding. RLE typ sa najlepšie hodí pre počítačom vytvorené obrázky alebo tie, ktoré obsahujú veľké plochy s konštantnou intenzitou.