8.22. Color Exchange (Výmena farieb)

8.22.1. Prehľad

Obrázok 16.165. Príklad na filter Color Exchange (Výmena farieb)

Príklad na filter Color Exchange (Výmena farieb)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Color Exchange (Výmena farieb)

Aplikovaný filter


Pomocou tohto filtra zameníte jednu farbu druhou.

8.22.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Color Exchange (Výmena farieb).

8.22.3. Voľby

Obrázok 16.166. Voľby filtra Výmena dvoch farieb

Voľby filtra Výmena dvoch farieb

Náhľad

V tomto náhľade je zobrazená časť obrázka. Výber menší ako náhľad bude v náhľade zobrazený celý. Väčší výber bude „odstrihnutý“ tak, aby sa zmestil do náhľadu.

Ak kliknete do vnútra náhľadu, farba pixla, do ktorého kliknete, sa v dialógu zobrazí ako zdrojová farba - položka Z farby (From Color).

From color (Z farby)

V tejto časti môžete vybrať farbu, ktorú použijete na výber pixla, ktorého sa výmena farby dotkne.

Tri posuvníky pre farby RGB: Po kliknutí do náhľadu sa automaticky prestavia. Môžete ich však presúvať. Každý posuvník ovplyvňuje intenzitu farby. Vstupné polia so šípkami fungujú rovnako. Výsledok je interaktívne zobrazený v náhľade Z farby (From).

Tri posuvníky pre prahy, pre každú farbu. Čím väčší prah nastavíte, tým viac pixlov zmena farby postihne. Výsledok je interaktívne zobrazený v Náhľade (Preview).

Lock Thresholds (Uzamknúť prahy): Táto voľba uzamkne posuvníky pre prahy. Pohyb jedného posuvníka sa prenesie rovnako na všetky ostatné posuvníky.

To color (Na farbu)

Tri posuvníky umožňujú zvoliť farbu pixla. Výsledok vidíte zobrazený vo farebnom poli aj v náhľade. Kliknutím na farebné pole otvoríte dialóg výberu farieb.