8.3. Dilate (Dilatovať)

8.3.1. Prehľad

Obrázok 17.156. Príklad na filter Dilate (Dilatovať)

Príklad na filter Dilate (Dilatovať)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Dilate (Dilatovať)

Aplikovaný filter Dilate (Dilatovať)


Tento filter roztiahne a zvýrazní tmavé oblasti aktívnej vrstvy alebo výberu.

Pre každý pixel obrázka platí, že filter hodnotu Jasu (Value) (svetlosť) vyrovná na úroveň najnižšej (najtmavšej) hodnoty Jasu 8. susedných pixlov (3x3 matica). Takže okolo tmavých oblastí filter pridá tmavý pixel. Filter zmení osobitne stojaci pixel na svetlejšom pozadí na veľký pixel. Tento pixel bude zložený z 9 pixlov, čím sa do obrázka pridá šum.

Na tomto obrázku má študovaný pixel červený okraj, študovaná matica má okraj zelený. Verím, že ste pochopili ako pokračovať a dostať blok pixlov 3x3: ak je pixel I vnútri zelenej oblasti, študovaný pixel sa zmení na čierny.

Väčšia tmavá oblasť sa rozšíri o jeden pixel vo všetkých smeroch.

Filter sme použili 3-krát.

V zložitejších obrázkoch sa tmavé oblasti rozšíria a zvýraznia podobne. Obrázok bude pixelizovaný. V tomto príklade sme filter použili 3-krát:

Samozrejme, že ak je pozadie tmavšie ako popredie, pokryje celý obrázok.

8.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Generic (Všeobecné)Dilate (Dilatovať).

8.3.3. Príklady

Obrázok 17.157. Dilatovaný text

Dilatovaný text

Obrázok 17.158. Dilatovaný neónový efekt

Dilatovaný neónový efekt