8.19. Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)

Obrázok 16.159. Okno Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)

Okno Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)

Týmto príkazom môžete prestavať farby v indexovaných obrázkoch. Samotný obrázok pritom nezmeníte. Farby nemôžete ani pridať, ani odobrať. Viac informácií nájdete v dialógu Paleta indexovaných farieb.

8.19.1. Aktivácia dialógu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb). Ak váš obrázok nie je v indexovaných farbách, príkaz bude neaktívny, t. j. šedý.

8.19.2. Použitie dialógu Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)

Vysvetlenie v dialógovom okne je dostatočné: spôsobom ťahať a pustiť farbu, môtete mapu farieb prestavať. Farby môžete triediť rôznym spôsobom. Použite pritom miestnu vyskakovaciu ponuku, ktorú otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši.

Obrázok 16.160. Vyskakovacia ponuka Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)

Vyskakovacia ponuka Rearrange Colormap (Prestavanie mapy farieb)