13.8. Checkerboard (Šachovnica)

13.8.1. Prehľad

Obrázok 17.297. Príklad na filter Checkerboard (Šachovnica)

Príklad na filter Checkerboard (Šachovnica)

Aplikovaný filter Checkerboard (Šachovnica)

Príklad na filter Checkerboard (Šachovnica)

Psychoplošná Šachovnica


Tento filter vytvára vzor šachovnice. Nahradí pritom obsah aktívnej vrstvy. Farby použité pre tento vzor využívajú farby Popredia a Pozadia nastavené v Panely s nástrojmi.

13.8.2. Spustenie filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Checkerboard (Šachovnica)

13.8.3. Voľby

Obrázok 17.298. Voľby filtra Checkerboard (Šachovnica)

Voľby filtra Checkerboard (Šachovnica)

Size (Veľkosť)

Touto voľbou môžete nastaviť rozmery štvorčekov šachovnice v pixloch. V rozbaľovacom zozname môžete zvoliť aj iné jednotky.

Psychobilly (Psychoplocha)

Touto voľbou šachovnicu zmeníte špecifickým spôsobom.